Informacje

Baza Wiedzy

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT 

👩‍🏫Od 1 września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. Znajdują się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście jest sankcjonowana.

👩‍🏫Na białej liście podatników są umieszczane wyłącznie rachunki rozliczeniowe. Ma to na celu wyeliminowanie procederu płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

👩‍🏫Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. 

👩‍🏫Jeśli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. 

👉👉👉Dlatego, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje na białej liście.

👉👉👉 Od tej zasady jest jednak wyjątek. Kwotę ponad 15 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy. 

👉👉👉Zawiadomienie zawiera: 

1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności; 

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres); 

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności; 

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

😁😁😁 Zapraszamy na nasze kursy
😁😁😁 Przygotujemy Was teoretycznie i praktycznie do zawodu samodzielnego księgowego i asystenta księgowego
.
😁😁😁 W razie jakichś wątpliwości skontaktuj się z nami lub zajrzyj na naszą stronę internetową, tam znajdziesz szczegółowy opis i program kursów.

szkolenia@diamax.pl
diamax@diamax.pl
☎ + 48 22 864 38 70 | +48 22 864 14 20 | +48 601 82 50 30

Kurs Asystenta Księgowego

Kurs Samodzielnego Księgowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *