Informacje

Baza Wiedzy

Błędy na fakturach

Zasady korygowania błędów w fakturach

Zasady wystawiania faktur korygujących określa art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich należy wyróżnić trzy grupy:

  • zmniejszające podstawę opodatkowania, 
  • zwiększające podstawę opodatkowania
  • stwierdzające inne pomyłki.

Wystawienie korekty jest niezbędne, gdy po wystawieniu faktury:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
  • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *