Kurs asystenta samodzielnego księgowego

Kurs asystenta księgowego

Zapraszamy na kurs asystenta samodzielnego księgowego.

 • Czas trwania: 24 godziny
 • Zawiera wykłady i ćwiczenia praktyczne.
 • Zapewniamy materiały, ćwiczenia na oryginalnych programach księgowych
 • Ilość miejsc: 15 
*Kurs odbędzie się przy zgłoszeniu 5 osób

Na kursie księgowości uczymy Państwa  podstaw księgowości. 

Kurs prowadzony jest przez wykładowców, którzy są aktywni zawodowo, pracują jako główni księgowi i na codzień mają do czynienia z najnowszymi przepisami oraz nieszablonowymi przypadkami. Dzięki temu zajęcia nie będą suchym podaniem przepisów, ale nauczą pracy w księgowości od praktycznej strony. Szkolenie, dzięki temu, jest bardziej efektywne. 

Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie słuchacza do wykonywania tego rodzaju pracy.

Cena Kursu: 900zł

Podatek od towarów i usług – Moduł I.

 • Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 • Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności
 • Zakres podmiotowy
 • Podstawa opodatkowania i stawki VAT
 • Zasady obliczania podatku
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe

Faktura VAT – Moduł II.

 • Regulacje prawne – faktura VAT,
 • Rodzaje faktur (zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami),
 • Struktura prawidłowej faktury ( faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu),
 • Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej noty korygujące),
 • Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – Moduł III.

 • Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego),
 • Koszty uzyskania przychodów, wyłączenia z kosztów,
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy),
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu, 
 • Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych.

Podatek dochodowy od osób prawnych – Moduł IV.

 • Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego),
 • Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, udziałowców), wyłączenia z kosztów,
 • Działalność marketingowa, sponsoring,
 • Zasady odliczania darowizn,
 • Pożyczki, kredyty, dopłaty w spółkach z o.o., odsetki od pożyczek i zobowiązań,
 • Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych – zasady rozliczeń podatkowych.

Podstawy rachunkowości – elementy – Moduł V.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy – elementy – Moduł VI.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – elementy – Moduł VII.

Obsługa programów – elementy – Moduł VIII.

 • RaksSql  –  pełna księgowość
 • Wf-Ka-Per – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Cenzus Pro – kadry – płace
 • Środki Trwałe Dgcs – ewidencja środków trwałych

Najbliższe Terminy

Kurs Asystenta Księgowego

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 13.01.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 14.01.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 19.01.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 20.01.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 21.01.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 26.01.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 27.01.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 28.01.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 02.02.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 03.02.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 04.02.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 09.02.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 10.02.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 11.02.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 16.02.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 17.02.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 18.02.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 23.02.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 24.02.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 25.02.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 01.03.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 02.03.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 03.03.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 08.03.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 09.03.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 10.03.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 15.03.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 16.03.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 17.03.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 22.03.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 23.03.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 24.03.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 29.03.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 30.03.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 31.03.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 05.04.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 06.04.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 07.04.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 12.04.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 20.04.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 21.04.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 26.04.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 04.05.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 05.05.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 10.05.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 11.05.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 12.05.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 17.05.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 01.06.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 02.06.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 07.06.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 08.06.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 09.06.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 14.06.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 15.06.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 16.06.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 21.06.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)
 • 22.06.2020 – godz 16:00-20:00 (poniedziałek)
 • 23.06.2020 – godz 16:00-20:00 (wtorek)
 • 28.06.2020 – godz 09:00-13:00 (niedziela)

Zapisy na Kurs

Kurs Asystenta Księgowego

Zapoznaj się z programem Kursu. 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, ZADZWOŃ.

Wypełnij i wyślij Formularz Zapisu

Mailem  otrzymasz wszystkie niezbędne informacje.

Dyplom

Asystent Księgowego