Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

Kurs samodzielnego księgowego

Zapraszamy na kurs księgowości od podstaw do  samodzielnego księgowego.

 • Czas trwania: 72 godziny
 • Zawiera wykłady i ćwiczenia praktyczne.
 • Zapewniamy materiały, ćwiczenia na oryginalnych programach księgowych
 • Ilość miejsc: 15  
*Kurs odbędzie się przy zgłoszeniu 5 osób

Na kursie księgowości uczymy Państwa od podstaw prowadzenia pełnej księgowości. 

Kurs prowadzony jest przez wykładowców, którzy są aktywni zawodowo, pracują jako główni księgowi i na co dzień mają do czynienia z najnowszymi przepisami oraz nieszablonowymi przypadkami. Dzięki temu zajęcia nie będą suchym podaniem przepisów, ale nauczą pracy w księgowości od praktycznej strony. Szkolenie, dzięki temu, jest bardziej efektywne. 

Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie słuchacza do wykonywania tego rodzaju pracy. 

Szkolenie składa się z 5 części:

 • Moduł   I – Prawo podatkowe
 • Moduł  II – Podstawy rachunkowości
 • Moduł III – Księgowość komputerowa Księgi Handlowe RaksSql
 • Moduł IV – Księgowość komputerowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Wf-Ka-Per
 • Moduł  V – Księgowość Komputerowa Kadry-Płace Cenzus Pro
 • Moduł VI – Księgowość komputerowa Środki Trwałe – Dgcs

Zajęcia kończą się egzaminem końcowym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Szkolenie odbywa się na sprawdzonych i licencjonowanych programach:

 • RaksSql  –  pełna księgowość
 • Wf-Ka-Per – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Cenzus Pro – kadry – płace
 • Środki Trwałe Dgcs – ewidencja środków trwałych

Cena Kursu: 2160 zł

I. Prawo podatkowe

1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa

2. VAT – ogólne zasady podatku

3. Jednolity plik kontrolny

4. Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej

5. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

6. Kasy fiskalne

7. Ogólne zasady naliczania podatków obciążających przedsiębiorstwa

8. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

II. Podstawy rachunkowości

1. Pojęcia wstępne z rachunkowości

 • Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości
 • Regulacje prawne

2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

 • Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
 • Treść, cechy i układ bilansu

3. Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

4. Pojęcie konta księgowego.

 • Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe.
 • Poziomy podział konta – konta syntetyczne i konta analityczne
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
 • Poprawianie błędów księgowych (storno)

5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe

 • Dowody księgowe – elementy, opracowywanie, itd.
 • Charakterystyka ksiąg
 • Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont

6. Segmenty działalności jednostki gospodarczej

 • Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
 • Koszty według rodzaju
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

7. Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych

 • podatki i opłaty
 • podatek dochodowy
 • ubezpieczenia społeczne
 • VAT

8. Aktywa pieniężne i rozrachunki

 • Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • Amortyzacja
 • Środki trwałe w budowie
 • Likwidacja środków trwałych

10. Obrót materiałowy i towarowy

 • Cena zakupu, cena nabycia
 • Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
 • Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)

11. Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej

 • Pełen rachunek kosztów
 • Warianty rachunku zysków i strat

12. Sprawozdanie finansowe

13. Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości

III. Księgowość komputerowa Księgi Handlowe RaksSql

1. Zasada działania programu RaksSql

2. Kartoteki w programie fk

3. Plan kont i bilans otwarcia

4. Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych na przykładowych dokumentach

5. Numerowanie dokumentów

6. Rejestry VAT i JPK

7. Zestawienia i sprawozdania programu fk

8. Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT oraz tworzenie pliku JPK

9. Zabezpieczenie ksiąg przed osobami niepowołanymi (hasła na poszczególnych poziomach)

IV. Księgowość komputerowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Wf-Ka-Per

1. Zasada działania programu Wf-Ka-Per

2. Otwieranie nowej firmy, parametry początkowe programu

3. Księgowanie operacji gospodarczych na przykładowych dokumentach

4. Numerowanie dokumentów

5. Rejestry VAT i JPK

6. Zestawienia i sprawozdania programu Wf-Ka-Per

7. Sporządzanie deklaracji PIT, VAT oraz tworzenie pliku JPK

8. Zabezpieczenie ksiąg przed osobami niepowołanymi (hasła na poszczególnych poziomach)

V. Księgowość Komputerowa Kadry-Płace Cenzus Pro 

1. Zasada działania programu Cenzus Pro

2. Otwieranie nowej firmy, parametry początkowe programu

3. Wprowadzanie danych nowych pracowników

4. Wprowadzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie

5. Sporządzanie listy płac, naliczanie umów o dzieło, umów zlecenie

6. Zestawienia i sprawozdania programu Cenzus Pro – zestawienia list płac, umów zlecenie i umów o dzieło, statystyka czasu pracy, zestawienia dla PFRON,

7. Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, PFRON, ZUS oraz tworzenie pliku do eksportu do programu Płatnik

9. Zabezpieczenie ksiąg przed osobami niepowołanymi (hasła na poszczególnych poziomach)

VI. Księgowość komputerowa Środki Trwałe – Dgcs

1. Zasada działania programu Środki Trwałe – Dgcs

2. Otwieranie nowej firmy, parametry początkowe programu

3. Wprowadzanie nowych środków trwałych

4. Amortyzacja podatkowa i bilansowa

6. Sporządzanie tabel amortyzacyjnych, zestawień dla celów bilansowych i podatkowych

7. Sporządzanie dokumentów OT, LT

8. Zabezpieczenie ksiąg przed osobami niepowołanymi (hasła na poszczególnych poziomach)

Najbliższe Terminy

Kurs Samodzielnego Księgowego

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 11.12.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 12.12.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 13.12.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 14.12.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 18.12.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 19.12.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 20.12.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 21.12.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 08.01.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 09.01.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 10.01.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 11.01.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 15.01.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 16.01.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 17.01.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 18.01.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 22.01.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 23.01.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 24.01.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 25.01.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 29.01.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 30.01.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 31.01.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 01.02.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 05.02.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 06.02.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 07.02.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 08.02.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 12.02.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 13.02.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 14.02.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 15.02.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 19.02.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 20.02.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 21.02.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 22.02.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 26.02.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 27.02.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 28.02.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 29.02.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 04.03.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 05.03.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 06.03.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 07.03.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 11.03.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 12.03.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 13.03.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 14.03.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 18.03.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 19.03.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 20.03.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 21.03.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 25.03.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 26.03.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 27.03.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 28.03.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 01.04.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 02.04.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 03.04.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 14.04.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 15.04.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 16.04.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 17.04.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 18.04.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 22.04.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 23.04.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 24.04.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 25.04.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 06.05.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 07.05.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 08.05.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 09.05.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 13.05.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 14.05.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 15.05.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 16.05.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 20.05.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 21.05.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 22.05.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 23.05.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)

Harmonogram zajęć – Zajęcia odbywają się w:

 • 27.05.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 28.05.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 29.05.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 30.05.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 03.06.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 04.06.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 05.06.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 06.06.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 17.06.2019 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 18.06.2019 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 19.06.2019 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 20.06.2019 – godz 09:00-15:00 (sobota)
 • 24.06.2020 – godz 16:00-20:00 (środa)
 • 25.06.2020 – godz 16:00-20:00 (czwartek)
 • 26.06.2020 – godz 16:00-20:00 (piątek)
 • 27.06.2020 – godz 09:00-15:00 (sobota)

Najbliższe Terminy

Kurs Samodzielnego Księgowego

Zapoznaj się z programem Kursu. 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, ZADZWOŃ.

Wypełnij i wyślij Formularz Zapisu

Mailem  otrzymasz wszystkie niezbędne informacje.

Dyplom

Samodzielny Księgowy