Informacje

Baza Wiedzy

Obowiązek podatkowy

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury
W większości przypadków, na mocy art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi lub dostawy towarów. W niektórych przypadkach wyjątkowo moment powstania obowiązku podatkowego jest  momentem wystawienia faktury. 

Wyjątek ten dotyczy:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, 
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługiprawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego 
  • z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b (import usług, gdzie podatnikiem jest nabywca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *