Informacje

Baza Wiedzy

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

👩‍🏫Kiedy paragon można uznać za fakturę uproszczoną?

👩‍🏫Jeśli nabywca życzy sobie, by zamieścić na paragonie jego NIP, a wartość zakupów nie przekroczy 100 euro (albo 450 zł), wtedy dokument ten może być uznany jako faktura uproszczona.

👩‍🏫Jakie dane powinien zawierać taki paragon?

👩‍🏫Par. 25 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r., określa elementy, jakie powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym:  

👉 1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika
👉 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
👉 3) numer kolejny wydruku;
👉 4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
👉 5) oznaczenie “PARAGON FISKALNY”;
👉 6)nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
👉 7) cenę jednostkową towaru lub usługi;
👉 8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
👉 9)wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;
👉10) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;
👉 11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;
👉 12) łączną wysokość podatku;
👉 13) łączną wartość sprzedaży brutto;
👉 14) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;
👉 15) kolejny numer paragonu fiskalnego;
👉 16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
👉 17) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;
👉 18) logo fiskalne i numer unikatowy.

📌📌📌Przepisy znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów

😀😀😀Zapraszamy na nasze kursy

😀😀😀Przygotowujemy Was teoretycznie i praktycznie do zawodu samodzielnego księgowego i asystenta księgowego.

😀😀😀W razie jakichś wątpliwości skontaktuj się z nami lub zajrzyj na naszą stronę internetową, tam znajdziesz szczegółowy opis i program kursów.

szkolenia@diamax.pl
diamax@diamax.pl
☎ + 48 22 864 38 70 | +48 22 864 14 20 | +48 601 82 50 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *