Informacje

Baza Wiedzy

Podatek u źródła

Podatek u źródła

👩‍💼Jakie transakcje obejmuje

W przypadku zakupu usług od kontrahentów zagranicznych (tzw. nierezydentów podatkowych), przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce musi liczyć się z koniecznością pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych – przez tych nierezydentów – przychodów na terytorium Polski (jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). Obowiązek ten wynika wprost z brzmienia art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

👩‍💼Jakie usługi są opodatkowane

Dotyczy to m.in. przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT:

a) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przejętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej,

b) uzyskiwane przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę w lub zarząd w Polsce.
Stawka podatku 10 proc. lub 20 proc 

🍀🍀🍀Obowiązek poboru podatku, nie posiada jednak charakteru bezwzględnego. Jak wynika z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy regulujące pobór podatku u źródła stosuje się bowiem z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (tzw. UPO).

🍀🍀🍀Na ich podstawie możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku wynikającej z właściwej UPO albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową, pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

🍀🍀🍀Wyłączenia z podatku

W odniesieniu do sporej części usług niematerialnych (np. prawnych, doradczych, consultingowych) przepisy UPO nie zawierają postanowień szczególnych. Oznacza to, że takie świadczenia na zasadzie ogólnej mogą korzystać z całkowitego wyłączenia z poboru podatku u źródła jako tzw. „zyski z przedsiębiorstw”. 

👨‍🏭👩‍🏭Zapraszamy na nasze kursy
Przygotowujemy Was teoretycznie i praktycznie do zawodu samodzielnego księgowego i asystenta księgowego.

👩‍🏭👨‍🏭W razie jakichś wątpliwości skontaktuj się z nami lub zajrzyj na naszą stronę internetową, tam znajdziesz szczegółowy opis i program kursów.

szkolenia@diamax.pl
diamax@diamax.pl
☎ + 48 22 864 38 70 | +48 22 864 14 20 | +48 601 82 50 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *