Tag: Diamax Centrum Szkoleń

Baza Wiedzy

Wystawienie duplikatu

Duplikat faktury Wystawiany jest zgodnie z artykułem 106l ustawy o VAT, w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Duplikat jest wystawiany na wniosek nabywcy. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury jest fakturą, co oznacza, że ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, zawiera dane zgodne z danymi zawartymi na fakturze  pierwotnej.  Duplikat…

Baza Wiedzy

Błędy na fakturach

Zasady korygowania błędów w fakturach Zasady wystawiania faktur korygujących określa art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich należy wyróżnić trzy grupy: zmniejszające podstawę opodatkowania,  zwiększające podstawę opodatkowania stwierdzające inne pomyłki. Wystawienie korekty jest niezbędne, gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen…

Baza Wiedzy

Obowiązek podatkowy

Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie fakturyW większości przypadków, na mocy art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi lub dostawy towarów. W niektórych przypadkach wyjątkowo moment powstania obowiązku podatkowego jest  momentem wystawienia faktury.  Wyjątek ten dotyczy: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych…

Baza Wiedzy

Faktura imienna

Faktura imienna wystawiana jest w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wystawiana jest na prośbę klienta, nie zawiera wszystkich wymaganych danych dla standardowych faktur. Nie zostanie na niej zamieszczony numeru identyfikacji podatkowej nabywcy. Kursy Diamax Centrum Szkoleniowe

Baza Wiedzy

Paragon

Faktura uproszczona zawiera mniejszą ilość wymaganych elementów niż zwykła faktura i za taką może zostać uznany paragon. Paragon zawiera dane sprzedawcy, przedmiot transakcji i informacje dotyczące podatku VAT. Aby paragon mógł zostać uznany za fakturę, należy umieścić na nim NIP nabywcy. Jeśli kasa fiskalna umożliwia umieszczenie na paragonie NIP-u kupującego, może on posłużyć do rozliczenia…

Baza Wiedzy

Czym jest FAKTURA UPROSZCZONA?

Faktura uproszczona – co to jest? Kiedy możemy ją wystawić? Od 1 stycznia 2013 roku podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni mają możliwość wystawiania tzw. faktur uproszczonych. Jeśli kwota zakupu nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 EUR.   Pamiętajmy jednak o tym, że nie można wystawić faktury uproszczonej w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących…

Baza Wiedzy

Czym jest faktura VAT

Faktura Jest to dokument, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące zawieranej transakcji, tj. informacje o stronach i przedmiocie transakcji, terminach rozliczeń itp. Faktura VAT Szczególny rodzaj rachunku – faktura VAT, który jest wystawiany przez podatników podatku VAT i podlega odrębnym przepisom. Kto jest upoważniony do wystawienia faktury: zarejestrowany podatnik VAT czynny, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą…

Ciekawostki

Bądź Paciolim swoich czasów

Luca Bartolomeo de Pacioli, jest znany jako twórca podstaw współczesnej rachunkowości. Opracował m.in. standard zasady podwójnego zapisu, który jest podstawą współczesnej rachunkowości.   Był duchownym i zakonnikiem (franciszkaninem), który żył w latach 1447 – 1517.   Na czym polega zasada podwójnego zapisu w rachunkowości?  Zgodnie z nią, każda operacja gospodarcza jest ewidencjonowana:   na dwóch kontach po przeciwnych stronach dwóch kont księgowana jest ta…