Informacje

Baza Wiedzy

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga została zaprojektowana jako zachęta do wymiany instalacji w budynkach już istniejących, czyli ich ulepszenia. Ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. 

W rozumieniu ustawy, w jej ramach mogą zostać wykonane m.in.:
🔸 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne np. instalację fotowoltaiczną
🔸 ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania 
🔸 wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej
🔸 ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych 
🔸 przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła

Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna? 💁‍♂️
🔹 opodatkowanych według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku
🔹 opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

‼️ Z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

💸 Limit ulgi wynosi 53 tysiące złotych, na jednego podatnika i dotyczy wszystkich przedsięwzięć termo modernizacyjnych jakich się on podejmuje w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podkreśla, że „z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych”. 🏡

Podstawą odliczenia wydatków jest faktura wystawiona na podatnika. 📝

💡Warunkiem odliczenia wydatków jest zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

💰 Ulgą są objęte wydatki poniesione na materiały budowlane, sprzęt oraz usługi potrzebne do wykonania termomodernizacji. 🔧🔨

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *