Informacje

Baza Wiedzy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

👪👪👪 Kto powinien tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

👉👉👉Fundusz tworzą pracodawcy którzy:

a) zatrudniają według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 
b) zatrudniają poniżej 50 pracowników – mogą, ale nie muszą go tworzyć 
c) w sektorze budżetowym ZFŚS jest tworzony bez względu na liczbę zatrudnionych.

👉👉👉Jeśli pracodawca nie tworzy ZFŚS to wypłaca raz w roku pracownikowi korzystającemu z urlopu (14 dni kalendarzowych) tzw. świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego.

👉👉👉Odpis podstawowy👈👈👈
Wysokość odpisu na jednego pracownika w 2019 r. wynosi 1.185,66 zł. 

💃🕺Środki ZFŚS służą finansowaniu działalności socjalnej dla pracowników i ich rodzin, emerytów, rencistów, uczniów, a w szczególności:

a) udzielaniu pomocy materialnej lub finansowej,
b) udzielaniu zwrotnych lub bezzwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe,
c) korzystaniu z obiektów wypoczynkowych własnych,
d) dofinansowaniu wczasów w obcych obiektach,
e) finansowaniu wypoczynku dla dzieci pracowników (obozów, wycieczek, kolonii),
f) organizowaniu imprez okolicznościowych (np. dzień Dziecka),
g) finansowaniu biletów do kin, teatrów, oper,
h) finansowaniu upominków świątecznych,
i) finansowaniu wejść na baseny, korty, sale gimnastyczne,
j) dofinansowaniu obiektów socjalnych.

👉👉👉Pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia co najmniej 50 pracowników, a objęci są układem zbiorowym pracy lub zobowiązani są do wydania regulaminu wynagradzania, mogą zostać zwolnieni z obowiązku tworzenia ZFŚS. W przypadku pracodawców objętych układem zbiorowym pracy, postanowienie o nietworzeniu ZFŚS należy zawrzeć w układzie zbiorowym pracy. Natomiast pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy, a tworzący regulamin wynagradzania, powinni stworzyć aneks do regulaminu.

🧶📖Przepisy znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów

Zapraszamy na nasze kursy
Przygotowujemy Was teoretycznie i praktycznie do zawodu samodzielnego księgowego i asystenta księgowego.
W razie jakichś wątpliwości skontaktuj się z nami lub zajrzyj na naszą stronę internetową, tam znajdziesz szczegółowy opis i program kursów.

szkolenia@diamax.pl
diamax@diamax.pl
☎ + 48 22 864 38 70 | +48 22 864 14 20 | +48 601 82 50 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *