Informacje

Baza Wiedzy

ZWOLNIENIE Z PIT

😍😍😍 ZWOLNIENIE Z PIT ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DO 1000 ZŁ ROCZNIE

👪 Od 1 stycznia 2018 r. podwyższona została kwota wolna od podatku dla osób otrzymujących świadczenia z ZFŚS do 1000 zł.

👪 Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków funduszu lub funduszu związków zawodowych. 

👪 Ustawodawca zastrzegł jednak, że za świadczenia rzeczowe nie są uznawane bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Ich wartość nie jest zatem objęta zwolnieniem.

😍😍😍 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Generalna zasada dysponowania środkami funduszu została określona w oparciu o kryterium socjalne ( art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS) . Oznacza to, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z z ZFŚS powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

😍😍😍 GŁÓWNE CELE TO:

a) udzielanie pomocy materialnej lub finansowej,
b) udzielanie zwrotnych lub bezzwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe,
c) korzystanie z obiektów wypoczynkowych własnych,
d) dofinansowanie wczasów w obcych obiektach,
e) finansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników (obozów, wycieczek, kolonii),
f) organizowanie imprez okolicznościowych (np. dzień Dziecka),
g) finansowanie biletów do kin, teatrów, oper,
h) finansowanie upominków świątecznych,
i) finansowanie wejść na baseny, korty, sale gimnastyczne,
j) dofinansowanie obiektów socjalnych.

👪 Zasady gospodarowania funduszem określa ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2191 ze zm).

😍😍😍 NIE TYLKO KRYTERIUM SOCJALNE

Przy dofinansowaniu imprez zbiorowych przeznaczonych dla wszystkich pracowników kryterium socjalne nie musi być stosowane. Oznacza to, że przy wydatkowaniu środków z funduszu nie zawsze należy kierować się kryterium socjalnym, a finansowanie z funduszu imprez rekreacyjno-sportowych, pikników, spotkań kulturalno-oświatowych jest możliwe nawet, gdy udział w nich sfinansowano każdej osobie uprawnionej w równej wysokości 
(Wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r., II PK 74/08 )

😁 Zapraszamy na nasze kursy
😁 Przygotowujemy Was teoretycznie i praktycznie do zawodu samodzielnego księgowego i asystenta księgowego.
😁 W razie jakichś wątpliwości skontaktuj się z nami lub zajrzyj na naszą stronę internetową, tam znajdziesz szczegółowy opis i program kursów.

szkolenia@diamax.pl
diamax@diamax.pl
☎ + 48 22 864 38 70 | +48 22 864 14 20 | +48 601 82 50 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *